Tiếp tục hay dừng lại ?

Có thể cuộc sống càng an nhàn càng hạnh phúc càng khiến cho con người mình không còn sự cầu tiến đấu tranh hay thậm chí nỗ lực phát triển bản thân mình… Họ sẽ chỉ dừng lại tại vị trí mà họ đạt được. Vì sao nhỉ ? Có lẽ là họ cảm thấy sự yên bình trong cuộc sống họ chỉ muốn yên bình như những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bãi biển. Đôi lúc mình ngẫm lại nếu như không nhờ chiến tranh , đấu tranh hay là cạnh tranh giữa con người với con người thì liệu mọi thứ có được như ngày nay không ?

Với mình sự đấu tranh là điều mọi người đều có, điều này vốn dĩ đã được hình thành một cách vô hình . Dễ thấy nhất thứ vị trong các cuộc thi chúng ta có thể cho rằng thứ vị là cách để xác định ai tài hơi ai nhưng liệu có ai nhìn vào suy nghĩ của người ở vị thứ hai nhìn lên người vị thứ nhất ?

Vào lúc này người thứ nhất có lẽ có hai sự lựa chọn nhìn lên để chọn đối thủ để lại tiếp tục đấu tranh hoặc nhìn xuống để dừng lại tìm thấy sự yên bình nếu ai ai cũng chọn cách một có lẽ thế giới sẽ phát triển hơn rất nhiều điển hình như Singapore một đất nước nhỏ nhưng rất phát triển bù lại con người họ rất vội vã rất lạnh. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu rằng họ có thời gian để cảm nhận sự hạnh phúc cho những gì họ đấu tranh để đạt được hay là nếu mọi người chọn cách cảm nhận sự yên bình thì thế giới sẽ thế nào . Thật ra thì thế nào đi nữa bạn lúc này chỉ có ai lựa chọn đi tiếp hoặc dừng lại !

Với tôi câu hỏi này tôi vẫn chưa trả lời được nếu là bạn bạn sẽ trả lời thế nào ?